Samenwerkingen


De mensen met wie ik nauw samenwerk:

Ik stel ons team van betrokken professionals graag aan u voorIvonne van Daelen

Gezinsprofessional, (PTSS-/Mantelzorg-) Coach, trainer en massagetherapeut,

Ervaringsdeskundige.


Sharon Plet

SKJ geregistreerd gezinsprofessional en Autismevriendelijke Coach.


Daniël Denneboom

Jongerencoach.


Anke Huis in 't Veld

Ontwikkelaar methode 'Schatgraven met kinderen'.

Begeleiden van kinderen met autisme, ADHD, ODD, angst- en stressstoornis en hun gezin.


Carel Solleveld

PTSS en Burn-out professional, Eigenaar van o.a. Merk Hoe Sterk

Ervaringsdeskundige.


Raoul van Noort

PTSS en Burn-out professional, Eigenaar van o.a. Merk Hoe Sterk.


Chris Mulder

SKJ geregistreerd gezinsprofessional, Verslaving, OGGZ, psychiatrie, zorgmijders en schulden.


Rienke Jagroep

Sociaal financieel professional, krijgt alle kluwen ontward.


Detty Daal

Reclasseringswerker, integraal gezinswerker, cliënten met ingewikkeld gedrag.


Fabian van Rossum

Oplossingsgericht werken aan angstgerelateerde klachten.


Rob Bakker

Directeur/eigenaar van P.I.B. en opleider zorg-en hulpverlening.

Voor de Supervisie, Intervisie, Trainingen en andere Begeleidingsvormen van ons team. 


Funda Çiftci

Persoonlijke en/of Huishoudelijke verzorging, Thuisbegeleiding.


Mònica Ruscalleda

Ambulante zorg, begeleiding en ondersteuning van de cliënt en hun mantelzorger(-s).


Indien nodig, zoeken en vinden we de juiste "klik" in ons brede netwerk. denk hierbij aan o.a.:


  • PMA coaching (Progressive Mental Alignment).
  • EFT coaching (Emotional Freedom Technique).
  • PMT + SI coaching (Psychomotorische Therapie + Sensorische Informatieverwerking).
  • Sportcoaching (met name bij PTSS).
  • Systeemtherapeuten.
  • Opvoedondersteuning.Merk Hoe Sterk
Merk Hoe Sterk
MERK HOE STERK (MHS) is gespecialiseerd in het bieden van gerichte nazorg na behandeling van PTSS, depressie en/of burn-out. We begeleiden cliënten, cursisten en hun gezin bij hun terugkeer naar de dagelijkse realiteit, zowel in relatie tot werk als privé. MHS is de specialist op het gebied van nazorg bij PTSS, depressie en burn-out.
enWelzijn
enWelzijn
enWelzijn is een effectieve organisatie die flexibel inspeelt op de zorgvragen uit onze maatschappij.
geWOONzo
geWOONzo
Door vanuit collegiale consultatie en het wederzijds versterken van elkaars kennis- en vaardigheidsgebieden komen wij tot mensvriendelijke en uiterst professionele zorg.
GezinVoorop
GezinVoorop
GezinVoorop is opgericht door Sharon Plet, Coach en SKJ geregistreerd gezinsprofessional.
Stichting STIP 010
Stichting STIP 010
Stip 010 wil het welzijn en het welbevinden van ouders van kinderen met een (vermoeden van) een (onzichtbare) beperking en hun maatschappelijke en sociale omgeving c.q. netwerk bevorderen.

We trachten de doelgroep, op individueel, intern en extern niveau, integraal samen te brengen en samen te laten werken waardoor kennisoverdracht en bewustwording tot stand komt, alsmede gedragsverandering, empowerment, zelfredzaamheid en verbetering van de integrale relaties.
Rotterdamse Moeders Voor Elkaar
Rotterdamse Moeders Voor Elkaar
Binnen het project Onzichtbare moeders hebben wij de afgelopen anderhalf jaar het Moedernetwerk Rotterdamse Moeders voor Elkaar opgezet. Wij wilden met dit netwerk een impuls geven aan de zelfredzaamheid van moeders met een kind met een onzichtbare beperking.
SchatgravenMetKinderen
SchatgravenMetKinderen
Schatgraven met kinderen is een methode waarbij jij samen als -(kinder)coach, therapeut, leerkracht, pedagogisch medewerker of (intern)begeleider- met het kind op reis gaat naar onze High five eilanden.
Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam
Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam
CVD Mantelzorg ondersteunt professionals die met mantelzorgers werken.
Twinkeltje
Twinkeltje
Twinkeltje is een plek waar ouders en opvoeders anoniem terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kind. We bieden ook direct advies en daarvoor kun je terecht op onze locaties en bij onze bijeenkomsten.
Professionals In Begeleiding
Professionals In Begeleiding
P.I.B. beoogt de kwaliteit van professionals en zorg, welzijn onderwijs en management te ontwikkelen, te onderhouden en te bevorderen. Om dat te kunnen realiseren beschikt P.I.B. over een uitgebreid netwerk van deskundigen. Tevens is P.I.B. gelieerd aan een collectief van begeleidingskundigen: Het Rotterdams Begeleidingskundig Collectief.