Coaching


Coaching


Voor de coaching geldt dat ik vaak samenwerk met andere partijen. 


In eerste instantie kijk ik samen met jullie naar de mogelijkheden die jullie eigen netwerk kan bieden en brengen we de behoefte in de leefgebieden in kaart.


Eerst maar eens rustig kijken naar de échte hulpvraag en van daaruit starten.


Daarna kijken wij pas naar wát er nu precies nodig is om jou/jullie gezin zo snel mogelijk te helpen.

Omdat ik natuurlijk niet alle expertises in huis heb, maar mijn cliënten en cursisten ook niet van de ene afspraak in de andere afspraak wil jagen, én omdat ik de Basisrust onontbeerlijk vind als iemand eenmaal bij mij aanklopt, ben ik samenwerkingen aangegaan.


Dit betekent concreet dat indien gewenst, en altijd in overleg met degene die de hulpvraag heeft,


 • Er een team samengesteld kan worden dat goed samenwerkt;
 • Flexibel ingezet kan worden om dat te bieden wat op dát moment nodig is;
 • Hierdoor sneller geschakeld kan worden en er dus ook snellere resutaten geboekt kunnen worden.


Door de samenwerkingen kunnen wij de volgende diensten bieden:


 • Coaching op persoonlijk vlak;
 • Gezinscoaching;
 • Kindercoaching;
 • Individuele begeleiding;
 • Ambulante begeleiding;
 • Een jongerencoach inzetten.


Ook ondersteunen wij op het gebied van:


 • Basisrust in alle leefgebieden;
 • Het aanvragen van het PGB, UWV (Modulair traject);
 • Communicatie met de verschillende partijen zoals bijvoorbeeld scholen, werkgever, arbodiensten etc;
 • Of waar er maar een behoefte ligt.


Dit alles gebeurt uiteraard op een zeer professionele maar ook en vooral  op een (gezins-) vriendelijke manier. Zoals al eerder gezegd: "Elk gezin is anders en wil graag authentiek zijn en wat wij doen is kijken en luisteren naar wat jullie willen en onze aanpak daarop aan sluiten".


Indien wij als team instappen, maken wij dankbaar gebruik van overlegmomenten, zowel met de ouders alsook middels supervisies en intervisies, waardoor wij bij blijven leren en ons aan kunnen passen aan wat het gezin op dát moment het hardst nodig heeft.